Telefoon +31(0)412 61 29 92
Mobiel    +31(0)622 37 81 83
Fax         +31(0)412 61 09 03
Email      info@leenders-isolatie.nl

 

Privacyverklaring F. Leenders Isolatie BV

 

F. Leenders Isolatie BV, gevestigd aan de Canadabaan 7-L 5388 RT te Nistelrode is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
F. Leenders isolatie BV  Postbus 15  5388 ZG  Nistelrode

 

Tel: 0412-612992
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.leenders-isolatie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
F. Leenders Isolatie BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en via telefonisch contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
F. Leenders Isolatie BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Uw belangstelling voor onze producten/diensten vast te kunnen leggen
• Een overeenkomst met u te kunnen sluiten en uit te voeren
• Uw gegevens in onze administratie te zetten en bij te werken bij wijzigingen
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

F. Leenders Isolatie BV. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 

• Beveiliging: We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website- en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
• Geheimhouding: Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
F. Leenders Isolatie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij bewaren factuurgegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor de belastingdienst.
Wij willen fraude met onze producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst. Hierdoor kunnen wij afwijken van de bestaande bewaartermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
F. Leenders Isolatie BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. F. Leenders Isolatie BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.